12proc
Lietuvai skirtos žvejybos kvotos – didesnės

Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrai susitarė dėl 2017 m. žvejybos galimybių ES vandenyse (išskyrus Baltijos jūrą, kurioje žvejybos kvotos buvo nustatytos dar spalio mėnesį) ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse.

Lietuvos tolimojo plaukiojimo žvejybos laivynui ateinantiems metams paskirtos žvejybos kvotos dviejų šiaurės Atlante veikiančių regioninių organizacijų – Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) ir Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (NEAFC) – reguliuojamuose rajonuose ir Svalbardo žvejybos rajone (Norvegijos išskirtinės ekonominės zonos vandenys). 

Žvejybos galimybės NAFO ir NEAFC reguliuojamuose vandenyse nustatytos remiantis šį rudenį vykusių šių organizacijų metinių susitikimų ir pakrančių šalių konsultacijų metu priimtais sprendimais. Mūsų šalies žvejai šiaurės Atlante kitąmet galės žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius, atlantines menkes, atlantines skumbres, šiaurinius trumpačiuptuvius kalmarus, juoduosius paltusus, raudonąsias plekšnes, rombines rajas, melsvąsias molvas. Bendras leidžiamas sugauti žuvų kiekis sudarys apie 3 tūkst. tonų arba beveik 8 proc. daugiau nei šiemet.

Pirmą kartą į svarstomą kasmetinį Europos Sąjungos žvejybos galimybių reglamentą buvo įtrauktos ir snieginių krabų žvejybos galimybės Svalbardo žvejybos rajone. Lietuvos įmonė snieginių krabų žvejybą NEAFC reguliuojamame rajone Barenco jūroje pradėjo viena pirmųjų dar 2014 metais, įsigijo 3 specializuotus žvejybos laivus. Tačiau kilus diskusijoms su pakrantės šalimis ir atsiradus teisiniam neapibrėžtumui, šios vasaros pabaigoje tiek Lietuvos, tiek kitų šalių (Latvijos, Ispanijos) laivai turėjo priverstinai sustabdyti snieginių krabų žvejybą.

Atsižvelgiant į tai, Ministrų Tarybos posėdžio metu Lietuvos prioritetas buvo užtikrinti galimybes tęsti šią didelį potencialą turinčią žvejybą. Pradiniame reglamento nagrinėjimo etape Europos Komisija siūlė Lietuvai skirti 3 žvejybos leidimus žvejoti snieginius krabus Svalbardo žvejybos rajone. Po intensyvių diskusijų ir trišalių susitikimų pavyko pasiekti, kad Lietuvai tenkantis snieginių krabų žvejybos leidimų skaičius būtų padidintas iki keturių bei būtų išbraukta diskriminuojanti nuostata dėl vienu metu galinčių žvejoti laivų skaičiaus ribojimo.

ŽŪM informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode