12proc
Nuo 2017 m. lengvės sandėlių licencijavimo tvarka

Nuo sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo pakeitimas ir įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai. Jiems įsigaliojus juridiniams ir fiziniams asmenims palengvės grūdų, bulvių, vaisių ir daržovių bei kitų prekių sandėlių licencijavimo sąlygos bei tvarka.

Įstatymo pakeitimo įstatymui įsigaliojus, bus supaprastinti licencijuotų sandėlių steigimo ir jų veiklos vykdymo reikalavimai. Šiuos sandėlius galės lengviau įsteigti žemės ūkio veiklos subjektai, ypač ūkininkai ar jų kooperatyvai, turintys tam tinkamus sandėlius, ir juose laikyti ne tik savo pagamintus grūdus, bulves, daržoves, vaisius ar kitus augalininkystės produktus, bet ir teikti licencijuoto sandėlio paslaugą. Esant poreikiui, šiuos produktus ar jų dalį jie galės įkeisti kredito įstaigoms ir iš jų gauti palankiomis sąlygomis trumpalaikes paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti.

Nauja ir tai, kad į sandėliuojamų prekių sąrašą įtraukti grikiai. Taip pat pakeisti reikalavimai sandėlininkui – jam nereikia pateikti sandėlininko asmens ir materialinės atsakomybės dokumentų, panaikintas ir tam tikro išsilavinimo reikalavimas.

Patikslinti licencijų išdavimo terminai bei reikalavimai fiziniam ar juridiniam asmeniui išduodant licenciją, taip pat patikslinti licencijos išdavimo, galimo licencijos galiojimo sustabdymo bei licencijos galiojimo panaikinimo atvejai ir tvarka.

Patikslinta prekių vertės nustatymo tvarka – turi būti atsižvelgiama į ŽŪM patvirtintas sandėliuose saugomų prekių normatyvines kainas, o prekių sandėliavimo sutarties šalims nesutariant – nepriklausomas vertintojas turi vadovautis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

Prekes bus galima saugoti bet kokio tipo saugykloje, sandėlyje (galima ir bendro naudojimo sandėlyje), aruoduose.

Šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatyme yra nurodytos licencijuoto sandėlio veiklos priežiūrą reglamentuojančios nuostatos, tačiau jos panaikintos norint labiau paskatinti žemės ūkio veiklos subjektus steigti licencijuotus sandėlius bei tinkamai atlikti jų veiklos priežiūrą (konsultavimą, tikrinimą), kurią reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

ŽŪM informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode