12proc
Nuo 2017 m. – pirkimai tik NMA svetainėje

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos projektų vykdytojai turėtų atkreipti dėmesį, jog nuo naujųjų metų sausio 1 d. apie vykdomą konkursą jie privalo skelbti bei pirkimų procedūras vykdyti naudojantis www.nma.lt.

2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių pakeitimai, kuriais nustatoma, kad apie vykdomą konkursą privaloma skelbti ir pirkimą vykdyti NMA interneto svetainėje. Išimtis taikoma tik priemonei „Rizikos valdymas“ – šios priemonės pareiškėjai apie pirkimus privalo skelbti spaudoje.

Informacija apie konkursą turi būti skelbiama svetainės skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“.  Naudojantis svetaine, pasiūlymus privalės teikti ir tiekėjai.

Primename, kad konkursą paramos lėšomis finansuojamoms prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti privaloma organizuoti tuo atveju, jei prekių ar paslaugų pirkimo vertė viršija 58 000 Eur be PVM, o darbų – 145 000 Eur be PVM. Konkursas gali būti organizuojamas visais atvejais, neatsižvelgiant į pirkimo vertę.

Apklausa organizuojama tuomet, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra lygi arba mažesnė nei 58 000 Eur be PVM, o darbų – lygi arba mažesnė nei 145 000 Eur be PVM, taip pat kitais taisyklėse numatytais atvejais. Organizuojant pirkimą apklausos būdu, tiekėjai gali būti apklausiami žodžiu, jei pirkimo vertė neviršija 28 962 Eur be PVM. Jei pirkimo vertė viršija 28 962 Eur be PVM, tiekėjų apklausa turi būti atliekama raštu arba www.nma.lt.

Šiuo metu pirkimų sistemoje NMA svetainėje yra užsiregistravę daugiau kaip 500 tiekėjų. Visgi tam, kad projektų vykdytojai galėtų išsirinkti tinkamiausią prekę ar paslaugą, jų skaičius turėtų būti didesnis. Todėl projektų vykdytojus kviečiame informuoti jiems žinomus tiekėjus apie NMA sistemą, o tiekėjus – aktyviai registruotis. Siekiant užtikrinti didesnę konkurenciją, projektų vykdytojai gali pasinaudoti ir galimybe papildomai skelbti skelbimą spaudoje.

Projektų vykdytojų pirkimų sistema mūsų svetainėje: https://www.nma.lt/index.php/projektu-vykdytoju-pirkimai/5460

Naudinga informacija:

Parengta pagal Nacionalinės mokėjimų agentūros informaciją

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode