Pro memoria

Netekome gydytojos onkologės chemoterapeutės

Nijolės Šatkauskienės

(1950-12-21 – 2021-10-27)

Su giliu liūdesiu pranešameė, kad po sunkios ligos Amžino poilsio išėjo Respublikinės Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikos Chemoterapijos skyriaus vedėja Nijolė Šatkauskienė, palikusi didžiulį netekties skausmą ne tik buvusių kolegų, bet ir artimųjų, buvusių pacientų širdyse.

N. Šatkauskienė gimė 1950 metų gruodžio 21 d. Anykščiuose. 1974 metais baigė Kauno valstybinį medicinos universitetą ir įgijo gydytojo terapeuto kvalifikaciją.

 

Respublikinės Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikoje pradėjo dirbti 1978 m. rugsėjo 1 d.

Nuo 2001 metų spalio 1 dienos tapo onkologijos klinikos Chemoterapijos skyriaus vedėja. Šiose pareigose gydytoja dirbo iki darbo sutartis nutraukimo dienos.

Už pagarbą Hipokrato priesaikai, ilgametį darbą ir atsidavimą savo profesijai gydytojai Nijolei Šatkauskienei 2015 metų spalio 27 dieną buvo skirta Šiaulių miesto savivaldybės mero padėka, o prieš pasibaigiant darbo sutarčiai, šių metų liepos 22 dieną, gydytojos darbas įvertintas Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorės padėka ir Respublikinės Šiaulių ligoninės nusipelniusio darbuotojo ženkliuku.

Dėl gydytojos netekties nuoširdžiai liūdi ligoninės bendruomenė ir užuojautą skiria ligoninės gydytojams vyrui Juozui Šatkauskui ir sūnui Mindaugui Šatkauskui bei jų artimiesiems, visiems šeimos nariams. Liūdime kartu su artimaisiais ir tikime, kad šviesus velionės atminimas išliks visų pažinojusių bei pacientų atmintyje.

Ligoninės bendruomenė

Velionės kūnas bus pašarvotas spalio 30 d. , šeštadienį nuo 15.00 val. Gedulo namuose (Tilžės g. 200). Sekmadienį 8.00 val. šv. mišios bus aukojamos Šiaulių katedroje. Sekmadienį 12.00 val. atsisveikinimas su velione. Laidojama Donelaičio kapinėse.

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode