Popiežius Kazachstane: vargdienio dvasia Bažnyčiai yra palaiminimas

dvasiaTrečiąją ir paskutinę kelionės Kazachstane dieną – ketvirtadienį, rugsėjo 15 d., popiežius Nur Sultane susitiko su Bažnyčios Kazachstane atstovais ir Vidurinės Azijos vyskupais. Popiežius atvyko į susitikimą Astanos vyskupijos katedroje po rytmetinių šv. Mišių, kurias aukojo privačiai apaštališkosios nunciatūros koplyčioje ir susitikimo su Vidurinės Azijos kraštuose tarnaujančiais jėzuitais.

S. Ševčukas: nors aplink smurtas, mes liudykime meilę ir teisingumą

smurtas„Per kelias pastarąsias dienas buvo išvaduota nemaža dalis okupuotos Ukrainos žemės. Dėkojame Dievui už galimybę atkurti taikų gyvenimą tose nuniokotose teritorijose“, – sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas savo kasdienėje vaizdo žinioje, paskelbtoje pirmadienį, 201-ąją karo dieną.

P. Parolinas. Popiežiaus kelionės orientyrai aiškūs

aiskusNuo pat pradžių Pasaulinių ir tradicinių religijų susitikimai Kazachstane rėmėsi 2002 m. sausio 24 d. Asyžiuje šv. Jono Pauliaus II surengta religinių lyderių Maldos už taiką diena, parodžiusia, jog įvairios religinės tradicijos siekia prisidėti prie santarvės, dialogo ir harmonijos tarp tautų. Tokia yra ir pagrindinė popiežiaus Pranciškaus kelionės intencija, pažymėjo artimiausias Šventojo Tėvo bendradarbis kardinolas Pietro Parolinas tradiciniame prieškelioniniame interviu. 

Popiežius pramoninkams: turtuolis į dangų patenka dalindamasis

patenkaRugsėjo 12 d. audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Italijos pramonininkų asociacijos narius. Pasak jo, verslo pasaulis iš esmės prisideda prie bendrojo gėrio kūrimo, yra vystymosi ir gerovės variklis. Kita vertus, Evangelija perspėja, kad turtuoliui sunku patekti į Dangaus karalystę. Sunku, bet įmanoma. 

Lisabona2023. Popiežiaus laiškas jaunimui

jaunimui„Geras skubėjimas visuomet mus veda aukštyn ir link kitų“, – rašo popiežius Pranciškus laiške jaunimui perfrazuodamas PJD temą: „Marija susiruošusi skubiai iškeliavo“. Pirmadienį, rugsėjo 12d., paskelbtame laiške popiežius karštai paragino jaunimą dalyvauti didžiojoje tarpžemyninėje piligrimystėje, kurios kulminacija bus PJD Lisabonoje 2023 m. vasarą, kartu priminė PJD, lapkričio 20 d. Kristaus, Visatos valdovo, šventės proga švęsimą vietinėse bažnyčiose.

S. Ševčukas. Mūsų gynėjai – nesavanaudiškumo mokytojai

gynejaiPo sėkmingos Ukrainos pajėgų operacijos, kurios metu pavyko išvyti okupantą iš Charkivo apylinkių, išvaduoti kelis strateginius miestus ir daug gyvenviečių, priešas siunta dėl savo bejėgiškumo ir keršija smogdamas civiliniams taikiniams, pažymėjo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, pastarųjų dienų vaizdo žiniose toliau komentuodamas Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios socialinės doktrinos vadovą. 

Pranciškus: dalijamės Tėvo nerimu ar gyvename patogiai?

patogiai„Šiandienos liturgijos Evangelija mums pateikia tris palyginimus apie gailestingumą (žr. Lk 15, 4–32)“, – pradėdamas rugsėjo 11 dienos vidudienio maldos susitikimą sakė popiežius Pranciškus. Jis priminė platesnį kontekstą: šiuos palyginimus Jėzus pasako atsakydamas į fariziejų ir Rašto aiškintojų murmėjimą dėl to, kad jis bendrauja ir valgo su nusidėjėliais. 

S. Ševčukas: tikėjimas mums duoda jėgų ištverti

duodaVisoje fronto linijoje vyksta įnirtingos kovos, mūsų miestus ir kaimus drebina raketų atakos, apšaudymai ir oro antskrydžiai, tačiau Ukrainos kariuomenė žingsnis po žingsnio vaduoja teritorijas tiek šalies rytuose, tiek pietuose, sako Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas trečiadienį, rugsėjo 7 d., 196-ąją karo dieną, paskelbtoje savo kasdienėje vaizdo žinioje.

Pranciškus nuncijams: ačiū, kad priartinate popiežių tautoms ir Bažnyčioms

popieziuKetvirtadienio, rugsėjo 8 d., rytą popiežius Pranciškus susitiko su savo atstovais užsienio šalyse ir tarptautinėse organizacijose, kurie susirinko į šiomis dienomis Vatikane surengtą pasitarimą. Rugsėjo 7–10 d. vykstančiame susitikime dalyvauja 91 nuncijus ir 6 nuolatiniai stebėtojai tarptautinėse organizacijose. Tarp susitikimo dalyvių yra ir apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. 

S. Ševčukas: gerbdami žmogaus kūną, dedame tvirtus visuomenės pamatus

kunaPrašau visus geros valios žmones melstis už Ukrainą, kad Viešpats Dievas sustabdytų žudančią agresoriaus ranką ir išgydytų mūsų kenčiančių žmonių žaizdas, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, pradėdamas savo kasdienę vaizdo žinią, paskelbtą antradienį, rugsėjo 6 d., kuri Ukrainai buvo jau 195-oji karo diena.

S. Ševčukas. Tegu tikėjimas įsikūnija socialiniame elgesyje

elgesyje194 karo dienos vaizdo žinioje didysis arkivyskupas S. Ševčukas kalbėjo apie liūdnus karo skaičius, apie tai, kaip krikščionims ne vien pažinti geros ir teisingos valstybės principus, bet ir juos įgyvendinti. Ganytojas ukrainietis taip pat pranešė, jog neatsisako tradicinio ir šventiško graikų katalikų jaunimo sambūrio, pašaukimų festivalio – dėl saugumo jis įvyks Lenkijoje. 

Estija. Vyskupo kankinio taikos žinia

estijaNeseniai Taline atidaryta paroda, skirta paminėti diplomatinių santykių tarp Estijos ir Šventojo Sosto šimtąsias metines. Taline vykstančios parodos centre – arkivyskupo E. Profittlicho gyvenimas.

Šventasis Sostas, kasetiniai šaudmenys ir lyčių klausimai

kasetŠventojo Sosto, vienos iš pirmųjų pasaulio valstybių ratifikavusių konvenciją dėl kasetinių šaudmenų, atstovas JTO diskusijoje apie šios konvencijos teisinius įpareigojimus prašė valstybių jų nekeisti, o siekti konkrečiai daryti visa, kas įmanoma, kad būtų išvengta kasetinių šaudmenų aukų. „Delsimas konvenciją įgyvendinti neišvengiamai matuojamas žmogaus gyvybėmis“, – pareiškė Šventojo Sosto diplomatas JTO arkivyskupas Fortunatus Nwachukwu.

S. Ševčukas. Jei negalvosime apie ateitį, nesiskirsime nuo vagies

negalvosimeVyksta didelės kovos, sunkiai kaunamasi už Chersono išlaisvinimą, draudžiamos kasetinės bombos krito Charkivo mieste, Zaporižios branduolinėje elektrinėje įrengti kankinimų kambariai, Ukraina paminėjo gynėjų dieną, atmindama visus žuvusius bei sužeistus, vardijo S. Ševčukas, pastarosiomis dienomis toliau svarstęs apie klestinčios Ukrainos ateities kūrimą teisiojo metropolito Andriejaus Šeptickio raštų šviesoje. 

Popiežius: liturgija – kaip gyvas organizmas

liturgijaKetvirtadienį, rugsėjo 1 d., popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė italų liturgijos dėstytojų ir puoselėtojų asociacijos narius. Ši asociacija, daug prisidėjusi prie Vatikano II Susirinkimo liturginės reformos įgyvendinimo, mini savo 50-ąsias metines.

Popiežius: nutolusiems nuo Viešpaties liudyti naują gyvenimą Kristuje

liudytiŠionštato tėvų kongregacijos generalinės kapitulos proga popiežius, ketvirtadienį, rugsėjo 1 d., priėmė jos dalyvius. Pranciškus pasveikino naujai išrinktą vyresnįjį kun. Alexandre Awi Mello, palinkėdamas jam ir visai Šionštato tėvų bendruomenei, kad Šventoji Dvasia kapituloje dedamas pastangas padarytų vaisingomis. Popiežius ypač akcentavo ideologijų pavojų šeimai.

Pranciškus: gerame pasirinkime susitinka dabartis ir amžinybė

gerameRugpjūčio 31 d. bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus pradėjo naują katechezių ciklą apie dvasinę įžvalgą (dvasių skyrimą), kuri tokia svarbi darant pasirinkimus. Įžvelgti, kaip pasirinkti. Renkamės maistą, rūbus, studijas, darbą, žmones. Per tai įgyvendinamas gyvenimo projektas ir santykis su Dievu. 

Rugsėjo 1 d. – Pasaulinė maldos už kūriniją diena

maldosPopiežius priminė, kad rugsėjo 1 d. minima Pasaulinė maldos už kūriniją diena ir prasideda „Laikas kūrinijai“, kuris tęsiasi iki spalio 4 d., šv. Pranciškaus Asyžiečio liturginės šventės. Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE) šia proga paragino atjausti visą kūriniją, priminė Ukrainos karo žalą aplinkai ir prašė planetą gelbėti nuo „ekocido“.

Popiežius kardinolams: niekada nepaliaukite stebėtis!

stebetisAntradienio, rugpjūčio 30 d., pavakare Šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus aukojo Mišias kartu su beveik dviem šimtais kardinolų, dalyvavusių pirmadienį ir antradienį vykusiame susitikime, skirtame neseniai įsigaliojusiai Romos kurijos veiklą apibrėžiančiai apaštališkajai konstitucijai „Praedicate Evangelium“.

S. Ševčukas: laisva Ukraina turi stovėti ant tvirtų pamatų

stovetiUkrainos gyventojai tiki pergale, todėl jau dabar reikia svarstyti, ant kokių pamatų turėtų būti kuriama pokario Ukraina, sakė graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas pirmadienį, rugpjūčio 29 d., 187-ąją karo dieną, paskelbtoje kasdienėje vaizdo žinioje. 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode