Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)

danguŽvelkime į žvaigždėmis vainikuotą Moterį, kad atgautume jėgas, vaikščiodami po dulkes ir jaustumės ne tokie vieniši. Žvelkime į Nazareto Mergelės veidą ir ugdykime savyje tikrumą, kad buvome gražūs sukurti, ir gražūs vėl tapsime.

Popiežius sekmadienio vidudienį: tikėjimas – ne lopšinė, bet ugnis

lopsineDvidešimtojo eilinio sekmadienio Evangelijos ištraukoje girdėjome Jėzų sakant: „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų!“ (Lk 12, 49). Kas gi yra ta ugnis? Ką šie žodžiai reiškia mums šiandien? Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo sekmadienio vidudienį prieš „Viešpaties angelo“ maldą.

Dvidešimtasis eilinis sekmadienis

eilinisKartais gali atrodyti, kad pokyčių, kurių iš mūsų prašo Evangelija, neįmanoma pasiekti, nes jie labai sunkūs. Tai pagunda, kurią įveikia tie, kurie leidžiasi pasiekiami meilės, skiriančios, tačiau suvienijančios tiesoje.

Kard. J. Tomko gyvenimo aistra – tarnauti Bažnyčiai

aistraVatikane ketvirtadienį, rugpjūčio 11 d., popiežius Pranciškus ir Kardinolų kolegija išlydėjo pirmadienį mirusį buvusį ilgametį Romos kurijos narį slovaką kardinolą Jozefą Tomko. Po gedulingų Mišių ir atsisveikinimo apeigų Šv. Petro bazilikoje velionio kūnas Slovakijos vyriausybės lėktuvu pargabentas į jo tėvynę.

Šventasis Sostas: išpuoliai prieš branduolines elektrines draudžiami

ispuoliaiŠventojo Sosto delegacijos vadovas arkivyskupas Gabriele Caccia, rugpjūčio 8 d. kalbėdamas Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties šalių atstovų konferencijoje Jungtinėse Tautose, patikino, kad, nors branduolinės technologijos labai prisidėjo prie tvaraus vystymosi, tačiau jas plėtojant neapsieita be problemų, kai kurių – labai rimtų.

Rugpjūčio 10 d.: šv. Laurynas, diakonas ir kankinys

diakonasPopiežius pasveikino Romos kankinio ir diakono šv. Lauryno liturginės šventės proga. Kreipdamasis itališkai, Pranciškus reiškė viltį, kad ši šventė kiekvienam sužadins troškimą liudyti Evangeliją ir būti nusiteikusiems visuomet padėti vargšams ir sunkumus patiriantiems žmonėms. Popiežius paminėjo Ukrainos tautos kentėjimą ir karą, kuris yra toks žiaurus, atkreipė dėmesį į nuolat atvykstančius migrantus, prašė už juos melstis. 

Kard. P. Parolinas: Šventojo Sosto diplomatija tiki taika ir stengiasi ją kurti

sostoŠventojo Sosto diplomatija atstovauja ne įprastinei valstybei, bet tarptautinės teisės subjektui, neturinčiam jokių politinių, ekonominių ar karinių interesų. Ji tarnauja Romos vyskupui, kuris yra visuotinės Bažnyčios ganytojas, sakė Šventojo Sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas interviu Italijos politikos žurnalui „Limes“.

Kard. M. Czerny: šv. Edita ir su ja nukankintieji teišmeldžia taiką pasauliui

pasauliuiLenkijos Osvencimo basųjų karmeličių vienuolyne, esančiame šalia Aušvico mirties lagerio, antradienio rytą aukotomis Mišiomis buvo paminėtos šv. Editos Stein nužudymo 80-osios metinės ir šią dieną švenčiamas jos liturginis minėjimas. Mišioms vadovavo Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas kardinolas Michaelas Czerny.

Beveik 100 delegacijų dalyvaus religijų atstovų susitikime Kazachstane

Rugsėjo 14–15 d. Kazachstano sostinėje Nur Sultane vyksiančiame septintajame Pasaulinių ir tradicinių religijų vadovų kongrese dalyvaus beveik šimtas delegacijų iš šešiasdešimties šalių.

Be popiežiaus Pranciškaus, susitikime turėtų dalyvauti Maskvos patriarchas Kirilas, Jeruzalės patriarchas Teofilius III, Kairo Al-Azharo didysis imamas Ahmedas al-Tayyebas.

Kongreso dalyviai atstovaus islamui, krikščionybei, judaizmui, šintoizmui, budizmui, zoroastrizmui, induizmui ir kitoms religijoms. Į kongresą atvyks ne tik dvasininkai, bet ir kiti su religijomis susiję žinomi asmenys.

Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos dedikavimo minėjimas

Rugpjūčio 5 d. Katalikų Bažnyčios liturginis kalendorius mini Romos Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos dedikavimo metines. Ši, viena iš keturių vadinamųjų popiežiškųjų Romos bazilikų, yra pirmoji bažnyčia pasaulyje, dedikuota Dievo Motinai Marijai.

Kaip kasmet, bazilikos dedikavimo šventė buvo pradėta pasirengimo tridieniu, kurį užbaigė ketvirtadienio vakarą surengtas bazilikos choro koncertas. Pačios iškilmės dieną, penktadienį, pagrindines Mišias aukojo bazilikos arkikunigas kardinolas Stanislawas Rylko.

Popiežius: labai svarbu gerbti tradiciją, tačiau autentišką tradiciją

gerbtiPer visas apaštališkąsias keliones popiežius susitinka su lankomose šalyse tarnaujančiais jėzuitais. Liepos 29-ąją, paskutinę vizito Kanadoje dieną, Kvebeko arkivyskupo namuose Pranciškus pusvalandį kalbėjosi su penkiolika šioje Kanados dalyje dirbančių jėzuitų. Užrašytą pokalbį ketvirtadienį, rugpjūčio 4 d., paskelbė Italijos jėzuitų dvisavaitis žurnalas „La Civiltà Cattolica“.

S. Ševčukas: melskimės už prie fronto gyvenančius civilius

frontoNorėčiau paprašyti jūsų melstis už tuos žmones, kurie gyvena okupuotose teritorijose arba prie fronto linijos. Šiomis dienomis vyksta žmonių, kurių gyvybei gresia pavojus, gelbėjimo operacija. Melskimės už šiuos žmones, prašė Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas antradienį, rugpjūčio 2 d., 160-ąją karo dieną, paskelbtoje žinioje.

Popiežius ragina nebijoti skirtingumų

raginaPalaimintas tas, kuris myli kitą iš tolo taip, tarsi būtų šalia. Šią Pranciškaus Asyžiečio mintį priminė šventojo bendravardis popiežius Pranciškus argentiniečio teologo Marcelo Figueroa veikalo apie socialinę brolybę „Broliški dialogai“ (ispaniškai „Dialogos Fraternos“) pratarmėje.

S. Ševčukas: su malda išlikti žmonėmis nežmoniškame kare

kareUkrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovas S. Ševčukas pasmerkė Rusijos nusikaltimus prieš žmoniją Ukrainoje ir paprašė viso pasaulio bendruomenę, taip pat Bažnyčių ir religijų vadovus, kad pasmerktų rusų vykdomus karo nukaltimus, kurie yra nusikaltimai prieš žmoniją.

Popiežius: prekyba ginklais yra skandalas

skandalasSekmadienio Mišių Evangelijoje Jėzus perspėja saugotis bet kokio godumo. Kas yra godumas, klausė sekmadienį vidudienio maldos apmąstyme popiežius.
Godumas yra nesuvaldomas noras praturtėti. Tai liga, kuri naikina žmones, nes turto troškimas sukelia priklausomybę. Ypač niekada nebūna patenkinti tie, kurie turi daug: jie visada nori daugiau ir tik sau. Tačiau jie nebėra laisvi – jie prisirišę prie to, kas paradoksaliai turėtų jiems padėti gyventi laisvai ir ramiai. Ne pinigai jiems tarnauja, o jie pinigams. Tačiau godumas taip pat yra pavojinga visuomenės liga: dėl jo šiandien susiduriame su kitais paradoksais, su dar niekada istorijoje taip nepasireiškusia neteisybe, kai nedaugelis turi daug, o daugelis – mažai arba visai nieko.

Karas Ukrainoje. Popiežius prašo sustoti ir derėtis

deretisPopiežius Pranciškus sekmadienį, liepos 31 d., po vidudienio maldos palaiminimo, padėkojo visiems, kurie prisidėjo rengiant jo apaštališkąją kelionę į Kanadą, ir patikino, kad šios kelionės metu nepaliaujamai meldėsi už Ukrainą, prašydamas Dievą, kad išlaisvintų ją nuo karo. Popiežius taip pat pasveikino jėzuitus ordino steigėjo šv. Ignaco Lojolos liturginės šventės proga.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode