S. Ševčukas: melskimės, kad jaunimas nebijotų santuokinio gyvenimo iššūkių

nebiJau devintą mėnesį Ukraina ginasi. Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas antradienį ir trečiadienį, karo 244-ąją ir 245-ąją dienomis, paskelbtuose savo kasdieniuose vaizdo įrašuose paminėjo per pastarąsias paras vykusius Ukrainos miestų bombardavimus, visoje fronto linijoje vykusius mūšius, prašė melstis už drąsiuosius neabejingus gynėjus.

Popiežius: Dievas padeda žmogui įveikti visus išmėginimus

padedaTęsdamas pastarųjų savaičių bendrųjų audiencijų katechezę apie dvasinę įžvalgą šio trečiadienio audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie liūdesio ir apleistumo jausmą, kuris, nors yra pavojingas žmogaus dvasiniam gyvenimui, tačiau, jei laiku jį atpažįstame, tuomet ir ši patirtis gali prisidėti prie dvasinio augimo.

S. Ševčukas: reikia įveikti ne vien priešą, bet ir patį karą, mirties kultūrą

priesaKaro metu žmogaus gyvybė yra nuvertinta. Juk kasdien aplink save matome tiek daug mirties. Atrodo, kad nėra parapijos, kurioje nebūtų meldžiamasi už žuvusius karius. Tačiau jei po pergalės norime gyvybingos ir teisingos Ukrainos, turime kurti gyvenimo, o ne mirties kultūrą, 243 karo dienos žinioje sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas. 

Šventasis Sostas ir TOK: „Gana karo, siekime brolystės!“

ganaTarptautinis olimpinis komitetas (TOK) ir trys Šventojo Sosto dikasterijos paskelbė bendrą pareiškimą dėl pasaulio taikos. Dalimis vykstantis pasaulinis karas, per šimtą milijonų žmonių pavertęs benamiais, išskyręs šeimas, įbauginęs motinas, tėvus ir vaikus, neleidžia puoselėti tikėjimo, svajonių ir net sporto, pažymima bendrame pareiškime.

Lietuvos maltiečių veikla: vertybė turi būti užpildyta dorybe

maltieciuŠiomis dienomis Romoje lankosi Lietuvos maltiečių grupė, kurią privačiai pasveikino ir popiežius. Šioje piligriminėje kelionėje juos lydi Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis ir kun. Vytautas Rapalis, maltiečių kapelionas, taip pat Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas, atsakingi už maltiečių sielovadą ir dvasinį palydėjimą. Mūsų studijoje kalbamės apie tai, ką tai reiškia.

Vatikano diplomatas: pirmenybė tetenka aiškioms teisėms, o ne skaidančioms idėjoms

aiskioms„Žmonės pasaulyje gali turėti skirtingų gebėjimų ir išteklių, tačiau visi jie yra vienodai orūs ir vertingi. Kai tai nepripažįstama, žmogaus teisės ir laisvės lengvai pažeidinėjamos ir ignoruojamos“, o „tautų bendruomenė ir atskiros valstybės neturėtų teikti pirmenybės teisėms arba pripažinti teisėmis idėjų, kurios neturi pagrindo sutartyse ar papročiuose“, – sakė arkivyskupas Gabrielle Caccia, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas JTO.

Pranciškus: socialinė tvarka labai priklauso nuo šeimyninių ryšių

socialine„Šiandienos Bažnyčios misija skubiai reikalauja sujungti santuokinio ryšio teologiją su konkretesne šeimos teologija“, – pareiškė popiežius Pranciškus pirmadienio, spalio 24 d., audiencijoje Popiežiškojo Jono Pauliaus II teologinio instituto santuokos ir šeimos studijoms akademinei bendruomenei. 

Popiežius: kad sutiktume Dievą, reikia kopti aukštyn ir leistis

sutiktumeSekmadienio vidudienio maldos susitikime popiežius Pranciškus komentavo išraiškingą Jėzaus palyginimą apie fariziejaus ir muitininko – žmonių akyse religingo žmogaus ir viešo nusidėjėlio – maldą: pirmasis pučiasi ir dėkoja, kad nėra toks, kaip antrasis. O antrasis meldžiasi nuolankiai, neslėpdamas savo skurdo, tiesos apie save. „Kas save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“, perspėjo Viešpats (Lk 18, 9–14). 

S. Ševčukas: neleiskite uždaryti jūros – duonos ir gyvybės koridoriaus!

jurosRusija demonstruoja baisų barbariškumą ne vien prieš Ukrainą ir jos žmones, bet ir prieš savo pačios karius, sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas, šeštadienį komentuodamas pasakojimus apie randamus į duobes sumestus žuvusius rusų karių kūnus, kurių savieji net neketina išvežti. 241-ojoje karo dienos žinioje jis tęsė mąstymą apie šeimą ir kreipėsi į tarptautinę bendruomenę dėl jūrų kelio išsaugojimo. 

Popiežius: bendrojo gėrio siekiantis verslas teišgirsta jaunimą

gerioPopiežius paragino tarptautinės verslininkų sąjungos lyderius sudaryti aljansą su jaunais ekonomistais, neseniai Asyžiuje paskelbusiais „Ekonomikos paktą“ dėl naujos pasaulio ekonomikos sistemos, kuri pagerintų visų gyvenimą. „Mums reikia naujos ekonomikos dėl visų bendrojo gėrio“, – pažymėjo popiežius penktadienį, spalio 21 d., pasakytoje kalboje.

S. Ševčukas: apglėbkime šeimas malda, parama, rūpesčiu

rupesciuUkrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas trečiadienį, spalio 19 d., kaip kasdien nuo pat karo pradžios, kreipdamasis į ukrainiečius ir visus geros valios žmones, tęsė prieš kelias dienas pradėtą mąstymą apie šeimos svarbą ir pareigą ja rūpintis, ją saugoti ir už ją melstis.

COMECE: padėti karo pabėgėliams, remti juos priimančias šalis

remtiSpalio 14 d., rudens plenarinės asamblėjos pabaigoje, buvo paskelbta COMECE deklaracija dėl karo Ukrainoje.

Bažnyčia Europoje vis labiau telkiasi priimti pabėgėlius. COMECE viceprezidentas pristato Europos vyskupų rudens plenarinės asamblėjos, skirtos karo pasekmėms, baigiamąją deklaraciją: „Būtina atkurti teritorinį vientisumą ir tarptautinę teisę, rimtai pažeistus“.

Popiežiaus bendroji audiencija. Mokykimės suprasti savo širdies kalbą

bendrojiKreipdamasis į maldininkus ir turistus, dalyvavusius trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusioje bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė prieš pusantro mėnesio pradėtą katechezių ciklą apie dvasinę įžvalgą. Šį kartą dėmesys buvo sutelktas į dar vieną būtiną dvasinės įžvalgos lementą – žvilgsnį į savo gyvenimo istoriją.

Nuncijus V. Kulbokas: taikos laikrodžio rodyklės nepajudėjo

rodyklesUkraina nuolat apšaudoma Rusijos paleidžiamais bepiločiais. Į sostinę skriejančius dronus labai aiškiai išgirdo nunciatūros darbuotojai Mišių metu. Pasak nuncijaus V. Kulboko, per Mišias girdimas besiartinančių dronų garsas labai stipriai paveikia ir kyla malda už tuos, kurie dar žus nuo šių smūgių.

S. Ševčukas: šeima – meilės oazė smurto apsuptyje

meilesPraėjusi diena ir naktis Ukrainoje vėl buvo ypatingai sunkios: priešas surengė dešimtis oro smūgių, visų pirma savižudžiai dronais, nukentėjo 35 miestai ir gyvenvietės, vėl buvo sunkiai sužeista sostinė, Kyjivo miestas. Tačiau Ukraina priešinasi, Ukraina kovoja, Ukraina meldžiasi, kalbėjo graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas savo kasdienėje žinioje, paskelbtoje antradienį, spalio 18 d., kuri Ukrainai buvo jau 237-oji žiaurios rusų agresijos diena.

Popiežius: kad gerbtume duoną, turime gerbti žmogų

duona„Maistas yra esminis žmogaus gyvenimo elementas, jis užtikrina jo sakralumą ir negali būti traktuojamas kaip bet kuri kita prekė. Tai, ką valgome, yra konkretūs Kūrėjo gerumo ženklai ir žemės vaisiai. Prisimenu senelius ir jų pagarbą duonai: jie pabučiuodavo ją nešdami ant stalo ir nė trupinėliui neleisdavo nueiti perniek. Pats Kristus Eucharistijoje tapo duona, gyvąja duona pasaulio gyvybei (žr. Jn 6, 51)“,– sakė popiežius.

Kard. Ch. Bo: ką galime, būdami tokie maži?

budamiSpalio 12–30 dienomis vykstančios Azijos vyskupų jubiliejinės sesijos pradžios Mišiose kardinolas Charlesas Bo, Azijos vyskupų konferencijų federacijos (FABC) pirmininkas, kalbėjo apie tai, kad šis šimtmetis gali tapti Azijos Bažnyčios šimtmečiu. Ir kad nereikia itin nerimauti dėl savo mažų bendruomenių ar negausių jėgų, bet pasitikėti Dievu, kuris savo Bažnyčios statymą patikėjo visų pirma piemenims ir žvejams.

S. Ševčukas: melskimės už karo sužeistas šeimas

suzeistasUkrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas sekmadienį, 235-ąją karo dieną, paskelbtoje savo kasdienėje žinioje prašė ypatingai melstis už šeimas. Sekmadienį, Viešpaties dieną, melskimės už šeimas, ypač tas, kurias karas išskyrė, kurių vyrai ir tėvai, neretai taip pat žmonos ir motinos, kovoja fronte, už tas, kurios slaugo sužeistuosius, už tas, kurių nariai yra patekę į nelaisvę ar mirę nuo okupantų rankos.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode