Parama dėkojame
Aukštosioms mokykloms ir mokslo institutams – galimybė gauti papildomą finansavimą už pasiekimus

gautiNuo 2024 m. mokslo ir studijų institucijos galės gauti skatinamąjį valstybės finansavimą už studijų veiklos pasiekimus. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino kriterijų, kuriais remiantis aukštosioms mokykloms ir mokslinių tyrimų institutams bus skirstomos papildomos lėšos, vertes. 

„Nors valstybės finansavimas mokslui ir studijoms nuosekliai auga, matome būtinybę tobulinti studijų finansavimo modelį. Šiuo sprendimu įvedama skatinamojo studijų finansavimo dalis, t. y. bus papildomai skiriamos lėšos pagal kiekvienais metais atliekamo mokslo ir studijų institucijų studijų veiklos pasiekimų vertinimo rezultatus. Institucijų pasiekimai bus matuojami objektyviais kriterijais, atsižvelgiant į studijas baigusių ir aukštos kvalifikacijos reikalaujančiose pozicijose įsidarbinusių absolventų, užsienio studentų pritraukimo ir kt. rodiklius. Skatinamasis finansavimas motyvuos aukštąsias mokyklas ir mokslo institutus daugiau dėmesio skirti studijų kokybei, labiau atsižvelgti į darbo rinkos poreikius“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.  

2024 m. už studijų veiklos pasiekimus mokslo ir studijų institucijoms bus paskirstoma ne mažiau nei 5 proc. visų praėjusių metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų baziniam finansavimui. 2025 m. šis skaičius sieks ne mažiau nei 10 proc., 2026 ir vėlesniais metais – 20 proc. 

Aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų studijų pasiekimų vertinimas bus atliekamas remiantis šešiais kriterijais. Jie apims studijų rezultatyvumą, tarptautiškumą bei prieinamumą, studentų įdarbinimą, absolventų karjeros sėkmingumą ir institucijoms pateiktus užsakymus studijoms. 

Studijų rezultatyvumas priklausys nuo studijas užbaigusių absolventų skaičiaus. Studijų tarptautiškumas bus matuojamas absolventų, studijų metu išvykusių mokytis užsienyje, bei absolventų užsieniečių skaičiumi, o studijų prieinamumas – socialines stipendijas arba neįgaliojo asmens išmoką gavusių absolventų skaičiumi. 

Studentų įdarbinimo į mokslo, meno ir studijų veiklas rodiklis priklausys nuo studentų įdarbinimo aukštosiose mokyklose, įsitraukimo į Lietuvos mokslo tarybos vykdomus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus. Vertinant absolventų karjeros sėkmingumą bus atsižvelgiama į absolventų, 12 mėnesių po studijų baigimo tęsusių studijas aukštesnėje pakopoje arba dirbusių darbą, kuriam reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, skaičių. 

Papildomas finansavimas taip pat priklausys nuo mokslo ir studijų institucijų lėšų, gautų už ūkio subjektų, nevyriausybinių organizacijų ir fizinių asmenų užsakymus studijoms ir pagal paramos sutartis studijų veiklai vykdyti, sumos. 

Šiemet įteisintos ir specialiosios sutartys tarp mokslo ir studijų institucijų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kuriomis gali būti suteikiamas papildomas finansavimas mokslo ir studijų institucijų veiklos plėtrai, kokybės gerinimui, optimizavimui, infrastruktūros plėtrai ar kitoms strateginėms veikloms.

ŠMM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode