Popiežius: „Pirmiausia kreipiuosi į Rusijos Federacijos prezidentą – sustabdykite karą“

kreipVisą spalio 2 d. vidudienio maldos susitikimo mąstymą popiežius Pranciškus skyrė karo Ukrainoje eigai, kuri tapo ypatingai grėsminga: ši baisi ir sunkiai įsivaizduojama žaizda žmonijos kūne vis labiau kraujuoja ir rizikuoja išplisti. Popiežius tiesiogiai kreipėsi į Rusijos Federacijos prezidentą, prašydamas sustabdyti karą ir branduolinio eskalavimo grėsmę.

Nepilnamečių apsauga Bažnyčioje: pagalba nukentėjusiems – Bažnyčios prioritetas

apsaugaPopiežius papildė Šventojo Sosto komisiją nepilnamečių apsaugos klausimais. Popiežiškoji komisija yra patariamoji institucija, siūlanti gaires, kurios leistų padaryti visa kas įmanoma, kad Bažnyčioje daugiau nesikartotų praeityje prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusius įvykdyti nusikaltimai. Komisija įpareigota padėti popiežiui ir vietinėms Bažnyčioms parengti ir taikyti atitinkamas prevencines priemones prieš seksualinį išnaudojimą.

Popiežius: nepykstu, kai žmonės manęs nesupranta

nesuprantaItalijos jėzuitų žurnalas paskelbė popiežiaus Pranciškaus pokalbio su jėzuitais, įvykusio rugsėjo 15 d. Kazachstano sostinėje, tekstą. Nunciatūroje įvykusiame susitikime dalyvavo 19 jėzuitų, tarnaujančių Vidurinės Azijos šalyse, Rusijoje ir Baltarusijoje. 

Popiežiaus katechezė: kas myli, tampa panašus į mylimąjį

myliSusitikęs su trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos dalyviais popiežius Pranciškus tęsė prieš porą savaičių pradėtą katechezių ciklą apie šv. Ignaco Lojolos dvasinės įžvalgos metodą. Šį kartą popiežius kalbėjo apie maldą kaip vieną svarbiausių dvasinės įžvalgos sudedamųjų dalių.

S. Ševčukas: laisvė – tai dovana ir pašaukimas daryti gera

laisve„Būti savimi, būti žmogumi reiškia turėti galimybę ir teisę daryti gera. Ukrainiečių meilė laisvei ir laivės troškimas visada gąsdino tironus ir įsibrovėlius“, – kalbėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas savo kasdienėje žinioje, paskelbtoje trečiadienį, rugsėjo 28-ąją, kuri Ukrainai buvo jau 217-oji karo diena.

S. Ševčukas: Išganytojas yra nukryžiuotas kenčiančių žmonių kūne

kune„Dėkojame Dievui ir Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms už tai, kad esame gyvi. Už tai, kad turime galimybę mylėti ir toliau gyventi. Turime galimybę klausytis Dievo žodžio ir stengtis pagal jį gyventi“, – šiais žodžiais į Ukrainos graikų apeigų katalikus, į visus tautiečius ir geros valios žmones pirmadienį, rugsėjo 26 d., kreipėsi Kyjivo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.

Gyvybės inžinerijos etika: atsakomybės klausimas

etikaRugsėjo 26–27 dienomis Romoje vyko pirmoji tarptautinė konferencija apie gyvybės inžinerijos etiką, kurią surengė Popiežiškoji gyvybės akademija, Bazelio universitetas, Ciuricho federalinis technologijos institutas ir Kūdikėlio Jėzaus ligoninė Romoje. 

S. Ševčukas: šiuo karu priešas skriaudžia ir savo tautą

priesas„Dėkojame Dievui ir Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms už tai, kad esame gyvi. Už tai, kad turime galimybę mylėti ir toliau gyventi. Turime galimybę klausytis Dievo žodžio ir stengtis pagal jį gyventi“, – šiais žodžiais į Ukrainos graikų apeigų katalikus, į visus tautiečius ir geros valios žmones pirmadienį, rugsėjo 26 d., kreipėsi Kyjivo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.

Italijos eucharistinis kongresas. Duona tapusi Trejybės meilė

duona„Jau daugelį metų vakare, per sąžinės patikrą, klausiu savęs, koks buvo mano santykis su Viešpačiu Jėzumi per dieną. Klausiu savęs, ar tikrai sutikau Jėzų Žodyje, savo brolyje ir Eucharistijoje? Ar, kaip Jėzus, kuris per Eucharistiją dovanoja man savo gyvenimą, sugebėjau dovanoti savo gyvenimą broliui?“, – homilijoje paatviravo Dvasininkijos kongregacijos prefektas kardinolas You Heung-sik, vienas iš Italijos Eucharistinio kongreso dalyvių. 

S. Ševčukas. Rūpestis aplinka – ir Dievo garbinimas, ir pasipriešinimas agresijai

rupestis„Šiandien dėkojame Dievui už tai, kad galbūt pirmą kartą per pastaruosius mėnesius sulaukėme gerų žinių apie karo belaisvių išlaisvinimą“, – rugsėjo 22 d. vaizdo žinioje džiaugsmu dalijosi didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, kalbėdamas apie 215 karo belaisvių ukrainiečių, tame tarpe Mariupolio gynėjų, išvadavimą. Pastarosiomis dienomis jis tęsė apmąstymus apie darnų žmogaus ir aplinkos santykį.

Šv. Paulius VI: Kristaus kryžius – mūsų gyvenimo drama ir lobis

kryziusPauliaus VI institutas metinio suvažiavimo proga pakvietė pažvelgti į šventąjį popiežių nauju kampu: tyrinėjant kun. Giovanni Battista Montini ir būsimo popiežiaus Pauliaus VI mokymo kelią per Antrąjį pasaulinį karą ir tuoj po jo, kai popiežius buvo jaunas dvasininkas. Jis tuo metu buvo Italijos katalikiškųjų universitetų federacijos dvasios tėvas ir dirbo Vatikano valstybės sekretoriate, Romoje.

Popiežius: melskimės už Alzheimerio ligonius, už kankinę Ukrainą

ligoniusRugsėjo 21 dienos bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius Pranciškus priminė, jog tądien minima Pasaulinė Alzheimerio ligonių diena, pasidalijo savo telefoniniu pokalbiu su kardinolu K. Krajewskiu, kuris jo vardu nuvežė humanitarinę pagalbą ir aplankė įvairias Ukrainos vietoves, įskaitant prie Iziumo atrastas bendras kapavietes.

Ukrainos kapelionai dalijasi gyvenimu ir mirtimi

dalijasiŠimtai kapelionų dieną ir naktį dalijasi tuo pačiu, kaip ir ukrainiečių kariai, kuriems jie tarnauja: maistu, apkasais, jausmais, nelaisve. Jei kariai kaunasi fizinio karo fronte, tai kapelionai – dvasinio ir padeda baisiame karo kontekste atrasti tikėjimą Dievu arba jo neprarasti. Jie krikštija karius, tuokia, klauso išpažinčių, pataria, rūpinasi humanitarine pagalba. Taip pat palydi į paskutinę kelionę. O kartais yra išlydimi patys.

Kardinolas K. Krajewskis prie Iziumo kapaviečių

kraUkrainos gynėjams išstūmus Rusijos agresoriaus pajėgas iš Iziumo miesto, buvo atrastos naujos bendros kapavietės. Pušyne prie miesto rasta šimtai kapų, kuriuose, spėjama, palaidota apie 500 žmonių – karių ir civilių, vyrų ir moterų, senų ir mažų. Rugsėjo 19 dieną šias kapavietes aplankė kardinolas Konradas Krajewskis, popiežiaus pasiųstas lankyti Ukrainą, perduoti paramą jos žmonėms, guosti, melstis už juos, pasakyti, kad Bažnyčia yra arti jų. 

S. Ševčukas: melskimės, kad nebūtų kito Černobylio

nebutuSekmadienis – tai šventa diena, kurią renkamės į bažnyčias dalyvauti dieviškojoje liturgijoje, dėkoti Dievui, kad sulaukėme dar vieno ryto, melstis už labiausiai kenčiančius ir liūdinčius, už tuos, kurie kovoja ir aukojasi dėl mūsų ateities, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas rugsėjo 18 d., 207-ąją karo dieną, paskelbtoje žinioje.

Popiežius: sunku kalbėtis su tais, kurie pradėjo karą, bet kalbėtis reikia

pradejoKetvirtadienio vakarą popiežius Pranciškus parvyko iš savo 38-osios apaštališkosios kelionės. Iš Kazachstano sostinės į Romą grįžtančiame lėktuve įvyko tradicinė spaudos konferencija. Pranciškaus pokalbis su kartu skridusiais žurnalistais truko 45 min., daugiausia dėmesio skirta ką tik pasibaigusiam vizitui ir karui Ukrainoje.

S. Ševčukas. Pasitikime Apvaizda ir todėl neprarandame vilties

apvaizda203 karo dienos vaizdo žinioje didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas kalbėjo apie naujausias žinias iš karo fronto, sunkumus padedančią ištverti viltį ir dėkojo Europos vyskupams, kurie savo kraštų tikinčiuosius rugsėjo 14 dieną kvietė specialiai maldai už Ukrainą. 

Popiežius Kazachstane: vargdienio dvasia Bažnyčiai yra palaiminimas

dvasiaTrečiąją ir paskutinę kelionės Kazachstane dieną – ketvirtadienį, rugsėjo 15 d., popiežius Nur Sultane susitiko su Bažnyčios Kazachstane atstovais ir Vidurinės Azijos vyskupais. Popiežius atvyko į susitikimą Astanos vyskupijos katedroje po rytmetinių šv. Mišių, kurias aukojo privačiai apaštališkosios nunciatūros koplyčioje ir susitikimo su Vidurinės Azijos kraštuose tarnaujančiais jėzuitais.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode