Sare roma
Procentai
RETRO

Pristatė tolimosios žvejybos laivyną

Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas susitiko su tolimųjų jūrų vandenyse žvejybą vykdančių žvejų atstovais. Šios žvejybos įmonės vykdo veiklą Maroko, Mauritanijos, Svalbardo  vandenyse, Atlanto bei Ramiajame vandenyne.  Tolimųjų jūrų vandenyse sugaunami žuvų kiekiai siekia apie 90 proc. visų Lietuvos sugavimų.

Tolimųjų jūrų vandenyse žvejojančių įmonių atstovai pripažino, kad jų vykdomas verslas yra sudėtingas ir rizikingas bei reikalaujantis nuolatinių didelių investicijų, nes nereti atvejai, kuomet nuo seno vykdyta žvejyba tam tikruose vandenyse yra tiesiog uždaroma dėl pablogėjusios išteklių būklės arba dėl to, kad Europos Komisijai nepavyksta susitarti su trečiąja šalimi dėl tolesnių žvejybos sąlygų. Tuo tarpu kompensacijų už tokią priverstinai sustabdytą veiklą nei valstybė, nei Europos Sąjunga nemoka. Todėl įmonėms nuolat tenka ieškoti naujų žvejybos galimybių norint išsaugoti sukurtas darbo vietas.

Susitikime žvejybos atstovai patikino žemės ūkio ministrą Bronių Markauską, kad yra nusiteikę bendradarbiauti siekiant apginti žvejų interesus Europos Sąjungoje. Su žemės ūkio ministru taip pat buvo aptartas naujasis Žuvininkystės įstatymas bei jo įgyvendinimo ypatumai skirstant perleidžiamąsias teises į žvejybos galimybes ir sutarta toliau konstruktyviai bendradarbiauti tiek tarpusavyje, tiek su Žemės ūkio ministerija tobulinant Žuvininkystės įstatymą ir kitus žvejybos verslą reglamentuojančius teisės aktus.

Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemoje, kuri yra sudedamoji ES žvejybos laivyno registro dalis, aktyvūs yra 142 su Lietuvos Respublikos vėliava plaukiojantys laivai, iš kurių 11 laivų turi teisę žvejoti tolimuosiuose žvejybos rajonuose. Tolimojo Lietuvos žvejybos laivyno bendroji talpa GT sudaro 34 572, o variklių bendra galia siekia 33 904 kW.

2016 m. per I–III ketvirtį pagrindiniai Lietuvos Respublikos žvejybos laivų tolimieji žvejybos rajonai buvo Afrikos valstybių (Maroko, Mauritanijos, Angolos) išskirtinių ekonominių zonų vandenys, kuriuose žvejojama pagal dvišalius Europos Sąjungos ir šių trečiųjų šalių žuvininkystės partnerystės susitarimus; Žvejybos rytų centriniame Atlante komiteto (toliau – CECAF) reguliuojamas rajonas, Svalbardo žvejybos rajonas (Norvegijos Karalystės išskirtinės ekonominės zonos vandenys), Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (NEAFC) reguliuojamas rajonas, ES vakarų vandenys.

2016 m. per tris ketvirčius Maroko išskirtinės ekonominės zonos vandenyse žvejojo du Lietuvos Respublikos žvejybos laivai, kurie sugavo 12 639 t pelaginių žuvų (daugiausia paprastųjų (atlantinių) stauridžių ir afrikinių skumbrių).

Angolos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse 2016 m. per tris ketvirčius žvejojo vienas Lietuvos Respublikos žvejybos laivas, sugauta 3 243 t pelaginių žuvų (daugiausia paprastųjų atlantinių stauridžių ir afrikinių skumbrių).

Tuo pačiu laikotarpiu Mauritanijos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse žvejojo 4 Lietuvos Respublikos žvejybos laivai, sugauta 45 440 t pelaginių žuvų (daugiausia paprastųjų atlantinių stauridžių ir afrikinių skumbrių).

2016 m. Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (toliau – NAFO) reguliuojamame rajone Lietuvai buvo skirtos 96 t raudonųjų plekšnių, 155 t menkių, 2 085 t jūros ešerių, 128 t kalmarų, 21 t juodųjų (Grenlandijos) paltusų ir 62 t rombinių rajų individualių žvejybos galimybių. NAFO reguliuojamame rajone Lietuvos žvejybos laivai per 2016 m. I-III ketvirtį žvejybos nevykdė.

2016 m. NEAFC reguliuojamame rajone Lietuvai skirta 16 t juodųjų (Grenlandijos) paltusų, 82 t bukasnukių ilgauodegių grenadierių, 7 t melsvųjų molvų ir 17 t rombinių rajų individualių žvejybos galimybių. Per 2016 m. tris ketvirčius šiame rajone žvejojo 4 Lietuvos Respublikos žvejybos laivai. Sugauta 485 tonų snieginių krabų (nekvotuojami), 1752 t jūros ešerių ir 210 t paprastųjų šiaurinių krevečių (nekvotuojamos).

2016 m. Svalbardo žvejybos rajone (Norvegijos išskirtinė ekonominė zona) Lietuvai skirtos 647 krevečių žvejybos dienos, per tris 2016 m. ketvirčius šiame rajone žvejojo vienas Lietuvos Respublikos laivas, sugavęs 396 t paprastųjų šiaurinių krevečių.

2016 m. per tris ketvirčius ES vakarų vandenyse, įskaitant (Šiaurės jūrą), žvejojo vienas Lietuvos Respublikos žvejybos laivas, sugavęs 140 t žuvų (daugiausia stauridžių).

2016 m. regioninės žvejybos pietų Ramiojo vandenyne organizacijos reguliuojamoje teritorijoje Lietuvai buvo skirta 4 917,5 t Peru (Čilės) stauridžių individualių žvejybos galimybių, tačiau Lietuvos Respublikos laivai šiame rajone žvejybos nevykdė.

 

ŽŪM informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode