Parama dėkojame
Ką reikia žinoti apie ES paramos gavimą?

esKas tiksliai yra ES parama? Tai finansinė parama, teikiama verslininkams visoje Europos Sąjungoje. Jau keliolika metų ne tik Lietuvoje, bet ir beveik visose valstybėse narėse itin populiarūs Europos fondai ir dotacijos, skirtos įvairioms įmonėms steigti. Teikiant paramą verslininkai gali gauti paskolą lengvatinėmis sąlygomis arba paramą, t. y. negrąžintiną finansavimą, kurį galima panaudoti verslo veiklai plėtoti. Norint ES paramą gauti, reikia įvykdyti keletą sąlygų:

Nustatykite savo tikslą

Pirmiausia asmuo, teikiantis paraišką ES paramai gauti, turėtų nustatyti, kokiam tikslui bus naudojamos lėšos. Todėl būtina parengti tinkamą verslo planą, į kurį reikėtų įtraukti savo idėją, tinkamą pagrindimą ir investicijų poveikį. Taip pat svarbu pasirinkti projekto erdvinę ir laiko aprėptį.

Europos Sąjungos paramos skiriamos pagal įvairias programas

Kitas žingsnis teikiant paraišką ES paramai gauti - pasirinkti tinkamą veiklos programą ir veiklą, kuri geriausiai atitiktų įmonės poreikius. Programa turėtų būti pritaikyta taip, kad jos paskirti veiksmai padėtų pasiekti numatytą tikslą. Yra ES parama vadovas, kuriame, atsakius į kelis paprastus klausimus, galima sužinoti, pagal kokią programą ir kokią veiklą galima teikti paraišką ES finansavimui gauti.

Pateikti paraišką ir laukti teigiamo sprendimo

Norint pateikti paraišką, reikia užpildyti atitinkamą formą, kurią galima rasti pasirinktos veiksmų programos interneto svetainėje. Jei paraišką dėl paramos teikiate pirmą kartą, verta pasinaudoti jos pildymo instrukcijomis. Ji turėtų būti parengta elektroniniu ir spausdintiniu būdu, prie jos turėtų būti pridėti: projekto įgyvendinimo tvarkaraštis, verslo planas, finansinė analizė ir galimybių studija. Taip pateikti dokumentai vertinami formaliai ir iš esmės. Tai reiškia, kad tikrinamas projekto turinys, reali galimybė jį įgyvendinti ir atitiktis reikalavimams. Tokios paraiškos vertinimas gali užtrukti iki trijų mėnesių.

Norėdami gauti Europos Sąjungos paramą, turite pasirašyti sutartį

Pasirašoma sutartis su institucija, kuri sprendžia paramos skyrimo klausimus. Jame nurodomos jūsų pareigos ir teisės, projekto įgyvendinimo planas ir biudžetas, taip pat išsami informacija apie atsiskaitymą už projektą. Parama mokama kaip kompensacija. Norint ją gauti, vis tiek reikia pateikti mokėjimo prašymą ir išlaidų patyrimą patvirtinančius dokumentus (sąskaitas faktūras). Kad pinigai būtų skirti, reikia įvykdyti visus sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

23-171c

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode