Parama dėkojame
Už pasikartojančią taršą „Mažeikių vandenims“ gresia licencijos praradimas?

Per trejus paskutinius metus tris kartus buvo nustatytos iš UAB „Mažeikių vandenys“ tekančios nevalytos nuotekos, kuriomis terštas Bucupelio upelis ir Ventos upė.

Seimo narys Linas Jonauskas pranešimu informavo Budas.lt apie kreipimąsi į minėtą bendrovę, kad ši pateiktų informaciją, kokias priemones planuoja įgyvendinti, kad Ventos upėje nepasikartotų taršos atvejai. Besikartojant taršai, pasak parlamentaro, įmonė rizikuoja, kad jai gali būti atimta licencija veikti.

Kalta bendrovė

„Vietos gyventojai jau ne vieną kartą kreipėsi dėl akivaizdžiai matomos Bucupelio upelio ir Ventos upės taršos nuotekomis. Po kreipimosi į Aplinkos apsaugos departamentą paaiškėjo, kad dėl taršos kalti UAB „Mažeikių vandenys“. Atlikus tyrimą konstatuota, kad vienu taršos atveju UAB „Mažeikių vandenys“ komandos vadovas neužtikrino, kad nuotekų surinkimo sistema būtų sandari, kad nuotekos neprasiskverbtų į aplinką ir vanduo iš aplinkos nepatektų į sistemą, jam paskirta administracinė bauda. Kitu atveju už aplinkos teršimą UAB „Mažeikių vandenys“ atsakingam asmeniui skirta administracinė bauda, o už laikotarpį, kurio metu buvo viršijamos į aplinką išleidžiamų teršalų leistinos ribinės vertės, UAB „Mažeikių vandenys“ turėjo sumokėti padidintą taršos mokestį. Visgi tai, kad tarša kartojasi, rodo, kad ne viskas gerai su įmonės veikla ir taršos prevencijos užtikrinimu“,sako L. Jonauskas.

Viena iš priemonių – licencijos atėmimas

Seimo narys L. Jonauskas mano, kad už besikartojančius taršos nuotekomis atvejus kuo greičiau iš įmonės turėtų būti atimama licencija veikti: „Ne visada baudos motyvuoja įmones pertvarkyti savo įrenginius ir peržiūrėti visus procesus, kad būtų išvengta nuotekų taršos į aplinką. Licencijos veikti atėmimas tokiu atveju būtų efektyvesnė priemonė užtikrinti, kad tarša būtų sustabdyta“.

Parodo monitoringo duomenys

Budas.lt situaciją paprašė pakomentuoti UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus Kęstučio Kazlausko. Gautame atsakyme teigiama, jog viena pagrindinių funkcijų yra užtikrinti, kad iš vartotojų surinktos buitinės bei paviršinės nuotekos būtų kuo efektyviau išvalytos ir išleidžiamos į gamtinę aplinką, o kad jos išleidžiamos tinkamai, parodo nuolat vykdomo bendrovės bei atsakingų institucijų monitoringo duomenys. „Atkreipiame dėmesį, kad dažnu atveju ne nuo bendrovės priklausančių veiksnių yra iššaukiami įvykę įvykiai“, – rašoma atsakyme.

Imtasi priemonių

Bendrovės vadovybė sutinka su tuo, jog Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcija per paskutinius trejus metus nustatė tris nuotekų išsiliejimo atvejus: „Minėtiems atvejams ištirti bendrovėje buvo sudarytos darbo grupės. Imtasi visų įmanomų priemonių incidentams išaiškinti ir juos kaip įmanoma skubiau sustabdyti, įgyvendinant priemones, kad panašūs atvejai nepasikartotų. Be to ypatingai buvo bendradarbiaujama su įmonėmis teršėjomis, tiek žodžiu tiek ir raštu, prisiimant tam tikrus įsipareigojimus ir juos vykdant“.

Daro įtaką piktavališki veiksmai

„Norime paminėti, kad bendrovė Mažeikių mieste eksploatuoja apie 200 km buitinių nuotekų tinklų, kuriais buitinės nuotekos yra transportuojamos tolimesniam apdirbimui į Mažeikių miesto nuotekų valymo įrenginius. Bendrovės specialistai nuolat vykdo tinklų apžiūras, šalina atsiradusius gedimus, kontroliuoja vartotojų išleidžiamų į tinklus nuotekų užterštumus, tačiau dėl piktavališkų veiksmų, bendrovė susiduria su atvejais, kai į buitinių nuotekų tinklus yra metami stambūs nešmenys (rūbai, rankšluosčiai, medžių šakos ir kt.), kurie kartais iššaukia neplanuotas, nenumatytas situacijas, – rašoma atsakyme.

Perteklinis dumblas

Pasak „Mažeikių vandenų“ vadovybės, vis dar dėl didelės infiltracijos, kai į buitinių nuotekų tinklus patenka lietaus vandens, miesto nuotekų valymo įrenginiuose įvyksta hidraulinės apkrovos: „Š. m. rugsėjo 15-16 d., dėl stiprių liūčių vyko aktyviojo dumblo išnešimų. Kad to būtų išvengta ateityje, bendrovė sprendžia problemą dėl valymo procese susidarančio perteklinio dumblo tvarkymo. Vykdomos konsultacijos su kitomis šalies vandentvarkos įmonėmis, kurios jau yra įdiegusios naujas perteklinio dumblo mažinimo technologijas. Bendrovė šiuo metu įvykdė viešąjį pirkimą „Perteklinio dumblo ir blogo kvapo nuotekų valyklose mažinimo priemonė“, su konkursą laimėjusiu tiekėju pasirašius sutartį tikimasi, kad valymo procese pavyks sumažinti perteklinio dumblo kiekį nuo 60 iki 80 procentų ir taip išvengti incidentų ateityje“.

Susiduria su problemomis

Rašte bendrovė teigia, jog norima atkreipti dėmesį, kad Mažeikių mieste, dalis paviršinių nuotekų surinkimo tinklų yra įrengti privačiuose teritorijose, kuriuose verslas vykdo gamybinę veiklą. „Dažnu atveju, kai į bendrovės eksploatuojamus tinklus būna išleidžiamos taršios medžiagos, ar tai tyčia ar dėl gamyboje įvykusių avarinių situacijų, bendrovės specialistai pirmiausia deda visas pastangas, kad teršalai nepatektų į gamtinę aplinką, o tik po to ieškoma teršėjų, – rašoma bendrovės atsakyme Budas.lt – Taip pat norima atkreipti dėmesį ir į tai, kad bendrovė vykdydama patikrinimus, mėginių ėmimo atžvilgiu, susiduria su problemomis, tokiomis kaip sudėtingas patekimas į įmonių teritorija, kai kada visiškas neįsileidimas, nesilaikymas laiko terminų ir pan. Manoma, kad atsakingoms institucijoms inicijuojant įpareigojimus dėl privalomų įmonių (ypač galimų teršėjų) tikrinimų, numatant griežtą mėginių ėmimo rėžimą, tikėtina, kad panašių atvejų būtų išvengta“.  

Asociatyvi Budas.lt nuotr.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode