Sare roma
Procentai
RETRO

A†A kun. Anupras Gauronskas (1938–1972–2022)

anupras2022 m. lapkričio mėn. 21 d., eidamas aštuoniasdešimt penktuosius gyvenimo metus, mirė Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos rezidentas, Telšių vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninkas jubiliatas Anupras Gauronskas.

Anupras Gauronskas gimė 1938 m. liepos mėn. 1 d. 1972 m. balandžio mėn. 16 dieną vyskupo Juozapo Matulaičio-Labuko Kaune buvo įšventintas kunigu. Dirbo Telšių katedros,  Kretingos ir Klaipėdos parapijų vikaru; Skaudvilės, Adakavo, Tirkšlių parapijos klebonu.

1990–2019 kun. Anupras Gauronskas tarnavo Karaliaučius srities katalikams. Nuo 2019 m. buvo Viekšnių parapijos rezidentas.

Velionis pašarvotas Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, kur antradienį, lapkričio 22 dieną, 17 val. už jį bus aukojamos gedulinės Šv. Mišios. Laidotuvių Šv. Mišios numatytos trečiadienį, lapkričio 23 dieną, 12 val. Po jų žemiškieji A. Gauronsko palaikai atguls Ventos miestelio kapinėse.

Telšių vysk. inf.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode