Parama dėkojame
Žvilgsnis į evangelizavimo įsipareigojimus. Nuo sinodo iki Šventųjų metų

sinodoPopiežius pirmadienį ir antradienį (gruodžio 5–6 d.) dalyvauja Kardinolų tarybos posėdyje. Devyni tarybos nariai iš visų pasaulio žemynų yra pagrindiniai Romos vyskupo patarėjai visuotinės Bažnyčios valdymo klausimais.

Spalio mėnesį suėjo Kardinolų tarybos įkūrimo dešimtosios metinės. Per tą laiką popiežius pertvarkė Romos kurijos struktūras ir paskelbė naują pagrindinį įstatymą, kuriame į pirmą vietą iškeltas Bažnyčios evangelizavimo pašaukimas ir įtvirtintas Romos kurijos bendradarbiavimas su vietinėms Bažnyčioms.

Konstitucija „Praedicate Evangelium“ jau įsigaliojo ir šiuo metu vyksta jos įgyvendinimo procesas. Rugpjūčio mėnesį Vatikane įvyko visų Bažnyčios kardinolų konferencija, skirta reformuotai konstitucijai. Artimiausi popiežiaus bendradarbiai ją pristatė visiems Romos Bažnyčios kardinolams, kurie pasidalijo įžvalgomis apie kai kuriuos konstitucijos įgyvendinimo būdus. Toliau dirba ir tarpdikasterinė darbo grupė, popiežiaus sudaryta konstitucijos suderinimui su bendromis Vatikano normomis ir juridiniais jos įgyvendinimo klausimais.

Popiežiaus pradėtas ir visoje Bažnyčioje vykstantis sinodinis procesas yra dar viena svarbi Bažnyčios gyvenimo tema. Neseniai buvo apibendrintos konsultacijos vietinėse Bažnyčiose ir paskelbtas kontinentinio etapo darbo dokumentas. Kad būtų daugiau laiko subrandinti įžvalgas apie Bažnyčios evangelizavimo uždavinius, popiežiaus spendimu įvyks dvi sinodo asamblėjos sesijos, kurių darbai 2023 ir 2024 metais pasibaigs kito svarbaus Bažnyčios gyvenimui įvykio išvakarėse: 2025 m. Bažnyčioje minimas Šventųjų metų jubiliejus tema „Vilties piligrimai“.

Popiežius neseniai pripažino, kad liko nedaug laiko dvasiškai pasirengti šiam jubiliejui ir patikino, kad apie būdus, kaip švęsti jubiliejų, bus pranešta jubiliejaus skelbimo bulėje. Jubiliejus bus ir evangelizavimo įvykis. Parengiamuosius jubiliejaus darbus popiežiui pavedė Evangelizavimo diskasterijai. Anot Romos vyskupo Pranciškaus, pasirengimas jubiliejui turėtų paskatinti dar labiau sustiprinti sinodinį įsipareigojimą ir ėjimą, kurį Bažnyčia pašaukta vykdyti, kad vis geriau taptų vienybės ir įvairovės darnoje ženklu bei paskatintų visuotinį pašaukimą atsakingai dalyvauti įvertinant charizmas ir tarnystes, kurias Šventoji Dvasia nepaliaujamai suteikia Bažnyčiai. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode