Parama dėkojame
Vyriausybė pritarė VRM siūlomam pilietybės procedūrų griežtinimui

pilietybesVyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtam projektui, kuriuo siūloma pagreitinti sprendimo priėmimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo tais atvejais, kai asmuo įgyja kitos valstybės pilietybę.

„Pakeitimais siekiame efektyvesnių pilietybės netekimo procedūrų. Mūsų tikslas – užkardyti piktnaudžiavimo atvejus ir užtikrinti nacionalinį saugumą“, – teigia vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius.

Pakeitimais trumpinamas dokumentų, patvirtinančių, kad Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, turi teisę į daugybinę pilietybę, pateikimo terminas nuo 6 iki 3 mėnesių. Taip siekiama užkirsti kelią asmenims, kurie neturi teisės būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiais, naudotis ir Lietuvos Respublikos, ir kitos valstybės piliečių teisėmis ir laisvėmis vienu metu.

Jeigu Migracijos departamentas neturės pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad Lietuvos Respublikos pilietis turi teisę į daugybinę pilietybę, išsiųs asmeniui pranešimą, kad jis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo dienos pateiktų dokumentus, patvirtinančius, kad jis atitinka Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme nurodytas aplinkybes ir gali būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Šis terminas vieną kartą galės būti pratęstas Migracijos departamento sprendimu, asmeniui pateikus motyvuotą prašymą dėl termino pratęsimo, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams. Jeigu asmuo per nurodytus terminus Migracijos departamentui nepateiks prašomų dokumentų, Migracijos departamentas pradės Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo procedūrą.

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos piliečiai, įgiję kitos valstybės pilietybę, apie kitos valstybės pilietybės įgijimą privalo pranešti per 2 mėnesius nuo pilietybės įgijimo dienos per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS).

Siekiant užtikrinti priimamų sprendimų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės viešumą ir skaidrumą, Teisės aktų registre bus skelbiami vidaus reikalų ministro įsakymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo ir netekimo nurodant būtinus asmens duomenis – vardą, pavardę, gimimo datą ir valstybės, kurioje asmuo gimė, pavadinimą, išskyrus vaiko asmens duomenis.

VRM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode